ONZE 'kleine' lettertjes

Eerlijk en oprecht zijn termen die passen bij onze manier van werken, maar helaas ontkomen ook wij er niet aan om bepaalde afspraken zwart op wit te zetten. We proberen onze 'wetten, regels en aannames' altijd mondeling te communiceren binnen een samenwerking maar hieronder vind je ze nog eens op een rijtje:

I. We gaan er van uit dat alle betrokken partijen een actieve en adequate bijdrage leveren in de

totstandkoming van betekenisvolle en kwalitatief hoogstaande producten.

 

II. We gaan uit van onze standaard doorlooptijd van tien werkdagen, maar in geval van technische of

logistieke problemen, ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden bij Toff of andere partijen kijken

we naar een optimaal plan B.

 

III. Veranderingen in het project spreken we centraal door om ze te toetsen aan de doelstellingen en

resultaten die we vooraf hebben gedefinieerd – om zo op koers te blijven.

 

IV. Toff geeft gevraagd en ongevraagd advies over de multimediaproducties in het project vanuit onze

ervaring als producent en ontwikkelaar.

 

V. Afspraken, meetings, draaimomenten en montage worden op tijd en zo efficiënt mogelijk gepland zodat

voorbereiding en uitvoer soepel, plezierig en effectief verlopen.

 

VI. We houden in onze planning en begroting rekening met bepalingen voor afwijkende werktijden,

relevante voorzieningen en optimalisering van het gereedschap per opdracht en we nemen

opdrachtgevers mee in dit proces.

 

VII. In onze projecten begroten we waar nodig een post voor onvoorziene kosten en indiceren we onze reiskosten

vooraf om verrassingen achteraf zoveel mogelijk te voorkomen.

 

VIII. Toff staat altijd open om in co-creatie en overleg maatwerk te leveren op onze trajecten op basis van

onze beschikbaarheid en expertise.

 

DOWNLOADS

PRIVACY VERKLARING

ALGEMENE VOORWAARDEN

Opzoek naar een betrouwbare partner?